Dynamics_c5_2012

Microsoft lancerede den nye C5 2012 den 1. december 2011.

Af nyheder kan bl.a. nævnes:

- Finansperiodisering
- Ny bankafstemning
- Ekstra omkostninger på lagerkostpriser
- Udelad bogføring af bestemte kassekladdelinier
- Sortering ved hjælp af overskriftsfelter
- MS Excel skabeloner til import/eksport af kladder

Se en oversigt over nye funktioner ved at klikke på nedenstående link:

Nyhedsbrev om C5 version 2012

Lyngsøe EDB A/S © 2021