Puzzle

EU moms validering

SKAT har sat fokus på EU varesalg uden moms. Det kræves, at de momsnumre man har registreret på sine EU kunder er korrekte. SKAT anbefaler, at man tjekker det mindst hver 3. måned. Hvis et momsnummer ikke er valid, hæfter din virksomhed for den manglende salgsmoms.

Vi har udviklet et værktøj til at validere dine momsnumre direkte i C5 via en indbygget webservice. Der kan laves et tjek pr. debitor eller samlet på alle EU kunder. Værktøjet gemmer valideringen i en log, der kan bruges som dokumentation over for SKAT.

Værktøjet er også tilgængligt under kreditor for dine EU leverandører. Værktøjet kan selvfølgelig også bruges til at tjekke danske momsnumre.

EUmomsvalidering.png

Se mere på SKAT's hjemmeside via dette link:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2048098&vId=0&search=eu¤salg¤uden¤moms

Der kan være perioder på døgnet, hvor VIES-systemet ikke er tilgængeligt. Se venligst dette link, for at få et overblik:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/help.html

Værktøjet kræver C5 version 3.0Sp3 eller nyere.
Kræver C5 basisudvikling+ 1 form + 1 rapport eller VAR-lag afvikler.

Pris ex.moms: 4.000,- + 16% i vedligehold pr. år

BEMÆRK: Du kan ikke verificere navn og adresse for virksomheder fra Tyskland og Spanien i VIES-systemet - kun selve momsnummeret. I stedet skal du enten spørge din kunde efter en momserklæring udstedt af det pågældende lands skattemyndighed eller du skal kontakte SKAT pr. mail for at verificere momsnumre med navn og adresse.

Kontakt os for mere information eller hent denne beskrivelse.

Lyngsøe EDB A/S © 2021