DynamicsHeader01.jpgMSDynamicsC5.jpg

Grundlæggende beskrivelse af Microsoft Dynamics C5, samt hvilke muligheder du får med dette økonomisystem.

hentbeskrivelse.png
skillelinje.pngGrundpakken

Grundpakken kan klare det meste af det, de fleste har brug for i første omgang. Med en databasekapacitet på 45Mb indbefatter pakken følgende centrale moduler:

  • To regnskaber (Hoved- og demo-regnskab)
  • Adgang for en bruger
  • Grundlæggende finans og budget
  • Grundlæggende debitor
  • Grundlæggende kreditor
  • Grundlæggende lager
  • Valutastyring
  • 1 års opdateringsabonnement

hentbeskrivelse.pngskillelinje.pngFinans

Finansmodulet er hjørnestenen i Microsoft Dynamics C5. Her samles alle virksomhedens regnskabsdata, således at du kan udskrive balancer, momsopgørelser, budgetter, nøgletal m.m.

hentbeskrivelse.pngskillelinje.pngDebitor

Debitormodulet benyttes til håndtering af alle kundeinformationer og til salgsfakturering, både til private og offentlige virksomheder.
Til hver kunde kan der tilknyttes flere forskellige leveringsadresser, EAN-numre og kontaktpersoner. Der kan tillige udskrives rykkere, rentenotaer, kontoudtog, saldolister, salgsstatistikker m.m.

hentbeskrivelse.pngskillelinje.pngKreditor

Kreditormodulet benyttes til håndtering af alle leverandørinformationer, samt til registrering af indkøbsfakturaer.
Til hver leverandør kan der tilknyttes flere forskellige kontaktpersoner, adresser samt betalingsaftaler, kasserabataftaler m.m., således at du altid har styr på hvornår og hvor meget der skal betales til de forskellige leverandører.

hentbeskrivelse.pngskillelinje.pngLager

Lagermodulet benyttes til håndtering af alle lagerinformationer og lagerbeholdninger. Du kan arbejde med flere forskellige lagerkladder - både i form af almindelige kladder til løbende lagerreguleringer samt lageroptællingskladder. Vareteksterne kan oversættes til flere forskellige sprog, således at disse oversatte tekster f.eks. kan benyttes på fakturaer til udenlandske kunder.

hentbeskrivelse.pngskillelinje.pngSalgsordre

Ordremodulet styrer og skaber overblik over tilbud, ordrer, leverancer, restordrer og fakturering. Der kan arbejdes med faste ordrer og foretages masseopdatering og -udskrivning af både følgesedler og fakturaer, hvis man f.eks. har abonnementskunder, der skal faktureres det samme beløb i faste rutiner. Ordremodulet håndterer selvfølgelig også åbne ordrer.

hentbeskrivelse.pngskillelinje.pngIndkøb

Indkøbsmodulet styrer og skaber overblik over rekvisitioner, indkøb, leverancer og registrering af indkøbsfakturaer. Du kan oprette nye salgsordrer på baggrund af indkøbsordrer og omvendt.

hentbeskrivelse.pngskillelinje.pngProjekt

Projektmodulet er et effektivt værktøj til styring af mange forskellige typer projekter. Du kan naturligvis registrere både omkostninger, indtægter og timeforbrug hvorefter du kender dækningsbidrag og dækningsgrad på projekterne. Omkostningerne registreres direkte fra Finans-, Kreditor- og Indkøbsmodulerne ligesom der også er mulighed for direkte forbindelse til Løn-modulet.

hentbeskrivelse.pngskillelinje.pngLøn

Lønmodulet giver mulighed for håndtering af løn for foeskellige typer medarbejdere. Alle medarbejderoplysninger registreres i lønkartoteket og der kan udskrives lønsedler, dannes filer til e-indkomst, dannes betalingsfiler m.m.

hentbeskrivelse.png

Lyngsøe EDB A/S © 2021